line      
      Dana Zakhariya      
     
Dana Zakhariya
     
     

 


Narodila sa 26. 12. 1986 v Lučenci. Hre na klavíri sa začala venovať od siedmich rokov, kedy začala navštevovať Základnú umeleckú školu v Lučenci v triede Mgr. Dagmar Novodomskej. Počas štúdia získala viacero ocenení z regionálnych a celoslovenských súťaží. Pokračovala v štúdiu na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici pod vedením Mgr. Marty Oláhovej. Počas štúdia na konzervatóriu interpretovala na niekoľkých koncertných pódiách koncert pre akordeón, klavír, perkusie a sláčikový orchester ukrajinského skladateľa Vladimira Zubitského. Teraz je študentkou Akadémie umení
v B. Bystrici pod vedením prof. Zuzany Paulechovej-Niederdorfer ArtD. a doc. Evy Cáhovej ArtD. V roku 2011 získala cenu dekana Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici za vynikajúce študijné výsledky počas bakalárskeho štúdia. Niekoľkokrát  sa zúčastnila nahrávania do  slovenského rozhlasu. Premiérovala tiež skladbu mladej slovenskej skladateľky Zdenky Skrutekovej Vánok, venovanú interpretke. V roku 2011 nahrala ako komorný hráč cd spolu s Mykhaylom Zakhariyom.  Svoju hru zdokonaľovala na viacerých medzinárodných interpretačných kurzoch pod vedením vynikajúcich pedagógov :  Poľsko – Sanok 2010, 2011,  Česká republika – Brno 2011, Slovensko – Banská Bystrica 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Na medzinárodnom klavírnom fóre v Sanoku 2011 získala cenu poľských skladateľov. Zúčastnila sa aj na medzinárodnej súťaži v Talianskom Trevise 2012 a v Banskej Bystrici 2012. V marci 2012 získala v kategórii komorná hra v spolupráci s manželom Mykhaylom na medzinárodnej súťaži v Trevise
“4 Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale Giovani Musicisti – Cittá di Treviso“
v Taliansku prvú cenu, zlatú medailu  a titul absolútneho víťaza. V akademickom roku 2011/2012 študovala v rámci programu Erasmus na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach v triede prof. Joanny Domanskej.  Spolu s manželom Mykhaylom boli pozvaný koncertovať na festivale 35. Dni Muzyki Karola Szymanowskiego v meste Zakopane, Poľsko. Október priniesol koncertné vystúpenie Dany s manželom Mykhaylom v Talianskom meste Treviso.  Koncertne vystúpila tiež
v Maďarsku, Taliansku, Čechách a na Ukrajine. Od roku 2006 pôsobí ako pedagóg
a korepetítor na Základnej umeleckej škole. V roku 2013 začala pôsobiť na Konzervatóriu J. L. Bellu. V roku 2008, 2009, 2010 sa zúčastnila letných seminárov Slovenskej sekcie EPTA pre pedagógov klavírnej hry na ZUŠ v Bratislave.
S Mykhaylom spolupracuje od štúdia na konzervatóriu od roku 2007. 

 

Mykhaylo Zakhariya - Biografia