ENG I UKR    
     
      line      
      Mykhaylo Zakhariya      
     
Dana Zakhariya
     
     

 

Narodil sa 14. októbra 1987 v rodine profesionálnych hudobníkov v Moldavsku (v tej dobe ZSSR). Obaja rodičia práve končili svoje štúdium na Štátnom konzervatóriu Gavriila Musicescu v meste Kišiňov v Moldavsku.  Za krátky čas sa rodina presťahovala na Ukrajinu, do mesta Dolyna v Ivanofrankivskej oblasti, kam boli rodičia pozvaní vyučovať – mama hru na bajane, otec hru na cimbale. Mykhaylo sa začal učiť hrať na cimbale ako dvojročný. V troch rokoch bol prijatý na Základnú umeleckú školu v Dolyne do triedy svojho otca Ivana Zakhariiu. Tu začal hrať aj na husliach, klavíri a panovej píšťale. Svoje prvé verejné vystúpenie absolvoval ako štvorročný v koncertnej sále mesta Dolyna. Ako 5 - ročný získal 1. miesto v krajskej súťaži a zároveň sa stal sólistom orchestra „Gerdan“ (ZUŠ Dolyna). Ako desaťročný má už za sebou sólové koncerty po celej Ukrajine i prvú rozhlasovú nahrávku (Kyjev), získava ocenenie od prezidenta a o rok na to aj od ministerstva kultúry za umelecké zásluhy. Počas účasti na 6. svetovom kongrese cimbalistov bol vďaka úspešnému umeleckému výkonu pozvaný prezidentkou svetovej asociácie cimbalistov – Viktóriou Herencsár do jej majstrovskej triedy. Stáva sa študentom Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici (SK) a ako 14 - ročný aj členom svetovej cimbalovej asociácie. Mykhaylo popri tom absolvuje (večerne) strednú školu vo svojej vlasti, v roku 2004 je prijatý na Štátnu vysokú školu „Prikarpatská univerzita Vasyľa Stefanika“ v meste Ivano – Frankivsk a o štyri roky aj na „Akadémiu umení“ v Banskej Bystrici. Ministerstvo Čínskej ľudovej republiky ho pozýva prednášať o európskej cimbalovej hudbe na rôzne vysoké školy v Pekingu. Zároveň
sa zúčastňuje nahrávania pre čínsku televíziu. 20 – ročný umelec získava cenu primátora Banskej Bystrice za úspešnú reprezentáciu Banskobystrického kraja (SK) a diplom za veľký osobný vklad a propagáciu ukrajinskej kultúry i udržiavanie národnej tradície (UA).
Za zásluhy a reprezentáciu dostáva ocenenie „čestný občan mesta Dolyna“. Takisto je v tomto roku zaradený do personálnej encyklopédie Who is who v Slovenskej republike (biografie významných osobností). V roku 2009 úspešne ukončuje štúdium na Štátnej vysokej škole „Prikarpatská univerzita Vasyľa Stefanika“ a rok na to sa žení so slovenskou klaviristkou Danou Demeovou. Niekoľkoročná umelecká spolupráca s manželkou vyústi do množstva verejných koncertov, rozhlasových nahrávok a súťažných vystúpení.

Súťaže
Mykhaylo Zakhariya získal nesmierne množstvo ocenení na medzinárodných, celoštátnych a krajských súťažiach. Ako 6 – ročný sa stal laureátom 4. medzinárodného Huculského festivalu a odvtedy sa datujú aj jeho ďalšie úspechy. V roku 1996 – 1. cena na celoštátnej súťaži „Nové mená Ukrajiny“, ktorú o rok na to obhájil. 1997 – absolútny víťaz v interpretačnej súťaži medzi študentmi hudobných škôl a škôl umenia. Rok 1998 mu priniesol 1. miesto na súťaži strunových nástrojov v Ivano – Frankivsku a diplom
od predsedu tohto kraja za bohatú koncertnú činnosť a úspešnú reprezentáciu na súťažiach. V roku 1999 získava 1. cenu na 9. medzinárodnom Huculskom festivale
ako sólista orchestra „Gerdan“ a tiež 1. cenu v súťaži  „Vedľa čierneho mora“, ktorú s rovnakou úspešnosťou o rok obhájil. Aj rok 2000 mu prináša bohatú  úrodu diplomov, víťazí na festivale „Struny kobzarevy“ a je absolútnym víťazom študentov ZUŠ (toto umiestnenie sa mu podarí zopakovať ešte dvakrát). V roku 2001 získava 2. miesto
na medzinárodnej súťaži eurokarpatského regiónu „Strieborný zvon“ v meste Užhorod a cenu poroty za najlepší prednes virtuóznej skladby. O tri roky neskôr víťazí
na medzinárodnej súťaži „Eugena Cocu“ v Moldavsku, na ďalšom ročníku sa umiestňuje na 3. mieste. Ďalšie obohatenie zbierky ocenení prichádza z Česka po medzinárodnej cimbalovej súťaži vo Valašskom Meziřičí (v roku 2005 aj 2007 – 1 cena). V Bielorusku
na medzinárodnej súťaži I. Žinovicha mu udeľujú zvláštnu cenu poroty.
V marci roku 2012 sa zúčastňuje medzinárodnej súťaže “4 Concorso Internazionale
di Esecuzione Musicale Giovani Musicisti – Cittá di Treviso v Taliansku. V kategórii
sólo získava prvú cenu a zlatú medailu, v kategórii komorná hudba získava
v duu s manželkou - klaviristkou Danou Zakhariya taktiež prvú cenu,
zlatú medailu  a titul absolútneho víťaza. V roku 2012 aj 2013 bol Slovenským rozhlasom spolu s niekoľkými mladými interpretmi vybratý účinkovať v predkole medzinárodnej súťaži New Talent.

Pedagogická činnosť
Pôsobil ako pedagóg hry na cimbale na Konzervatóriu v Žiline, a taktiež na dvoch základných umeleckých školách a to: Súkromná ľudová a tanečná Zuš v Ružomberku a Zuš v Turčianskych Tepliciach. Momentálne je jeho stálym pôsobiskom Konzervatórium Exnárova, Košice.

Koncertná činnosť
Koncertná činnosť sa sústreďovala do mnohých štátov sveta, okrem Ukrajiny (polorecitál s americkým klaviristom Michaelom Dalingerom na pozvanie doc. Hudobnej akadémie P. I. Čajkovského Oľgy Lysenko) a Slovenska (Ateliér 21, 
Cimbalový koncert v Slovenskom rozhlase, Koncert cimbalistov AU v BB – štúdio mladých, Hudobný večer Rádia Devín) ho poslucháči mohli počuť v Bielorusku,
Rusku, Moldavsku, Lotyšsku, Kazachstane, Číne, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku,
Česku, Taliansku a Poľsku (8. medzinárodný festival mladých laureátov hudobných
súťaží v Katoviciach, 18. medzinárodný festival komornej a organovej hudby
vo Wygielzow – Lipowiec, 20. medzinárodný festival súčasnej hudby v Krakove, pozvania k rozhlasovým nahrávkam). V Budapešti, si okrem početných sólových koncertov (výročie maďarského cimbalistu Aladára Rácza, medzinárodný cimbalový koncert v Slovenskom a Českom inštitúte) zahral aj pod taktovkou dirigenta 
a klaviristu Tamása Vásáryho s mládežníckym symfonickým orchestrom Kodály – Bartók. S týmto orchestrom vystúpil ako sólista aj na Slovensku a tiež v Grand´Place – Grote Markt v Bruseli. Ako sólista spolupracoval so symfonickým orchestrom Konzervatória
J. L. Bellu (medzinárodný festival v Grécku), s 55 – členným orchestrom „Zlaté husle“ a Filharmóniou v Debrecíne (Maďarsko). 3 roky pracoval vo Vojenskom
folklórnom súbore „Jánošík“. Okrem hosťovania v orchestri „Gerdan“
ho stabilne môžeme počuť v „Brillant orchestra“ Milana Olšiaka. V septembri 2013 sa stal stálym členom Diabolských huslí pod Jána Berkyho Mrenicu ml. S týmto zoskupením nahral 2 cd. Počas letnej sezóny 2013 začal pôsobiť v jedinečnej a originálnej formácii cimbalovej hudby Silvayovci, s ktorými už nahral výnimočné a netypické cd. „Tajomstvo“ ich úspechu spočíva v skĺbení tradičného s moderným. Vytvorili tak dosiaľ nepoznaný inovatívny ''cimbalový sound'', ktorý spočíva vo využití akustických ľudových nástrojov a moderných hudobných štýlov. Ich vynaliezavosť v nachádzaní nových zvukov a netypických štýloch hrania nepozná hranice.

Ako sólista sa zúčastnil na piatich svetových kongresoch cimbalistov, v piatich
rôznych štátoch sveta. (6. kongres – Ľvov na Ukrajine, 7. kongres – Appenzell vo Švajčiarsku, 8. kongres Peking v Číne, 9. kongres – Oberammergau v Nemecku,
11. kongres  Budapešť v Maďarsku). V roku 2012 účinkoval na koncerte
kontrabasového klubu spolu s vynikajúcim slovenským kontrabasistom Janom Krigovským, kde premiérovali skladbu od španielskeho autora. Spolu s manželkou  Danou Zakhariya koncertovali na festivale 35. Dni Muzyki Karola Szymanowskiego v meste Zakopane, Poľsko. V septembri toho roku absolvoval koncertné turné s holandským zborom Mykolu Lysenka v mestách na Ukrajine. (Dolyna, Vinnycia,
Čerkasy, Kryvyj Rih, Doneck). Október priniesol koncertné vystúpenie Mykhayla s manželkou Danou v Talianskom meste Treviso. Na pozvanie Central Conservatory
of Music  v Pekingu, prednášal, koncertoval a vyučoval hru na cimbale tamojších študentov. Február 2013 priniesol vystúpenie na benefičnom koncerte na Radnici v BB pre Rotary klub. Účinkoval na medzinárodnom koncerte organizovanom pri príležitosti 6 ročníka cimbalových kurzov Letne muzicírovanie v Liptovskom Mikuláši. V roku 2013 sa uviedla do činnosti nová webstránka www.zakhariyamusic.com. V tomto istom roku účinkoval spolu s manželkou na festivale Noc hudby v Banskej Bystrici (SR). V spolupráci s OĽUNom (Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu) vystúpil na Medzinárodnom festivale Terchová. Slovenskú republiku reprezentoval na 9. medzinárodnom hudobnom festivale Sharq Taronalari v Samarqande – Uzbekistan. September roku 2014 priniesol koncertné turné v Mexiku v mestách Queretaro a Jalpan v rámci šiesteho medzinárodného festivalu Que viva el salterio. Mykhaylo sa tu predstavil sólovým programom na svojom recitáli, pripravil výchovný koncert pre deti, odznel koncert komornej hudby, jazzovej hudby a úspešne spolupracoval aj s filharmonickým orchestrom mesta Queretaro, s ktorým odohral koncert – rapsódiu ukrajinského skladateľa Anantolija Haidenka - Ciganiáda.
Pravidelne sú vysielané záznamy z koncertov a interview v slovenskom a ukrajinskom rozhlase, často sa objavuje na stránkach tlače a v médiách. Viacerí
poeti mu venovali svoje básne (Nadiya Dychka, Vasul Oliynuk), objavil sa
v encyklopédii mesta Dolyna. Doteraz interpretoval vyše 170 skladieb rôznych skladateľov zo všetkých štýlových období a svoj repertoár neustále rozširuje. Venuje
sa aj folklórnej hudbe – slovenskému, maďarskému, ukrajinskému a rumunskému folklóru. Hral s viacerými folklórnymi kapelami a nahral 8 Cd folklórnej hudby.
V roku 2011 vydal svoje vlastné 2 Cd.

Dana Zakhariya - Biografia